Юридична консультація
2017-01-16 18:47:54;  автор: admin

Реалізація і захист прав людини є головним обов’язком будь-якої держави. Конституційні права людини закріплені в Конституції України – Основному Законі, прийнявши який, Україна зробила важливий крок до створення правових основ дійсно суверенної і незалежної держави. Так, в Конституції України окремий розділ присвячено правам і свободам людини і громадянина. Стаття 21 Основного Закону держави визначає, що всі люди є  вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людиниє невідчужуваними та непорушними. Згідно статті 22 Конституції України, права і свободи людиниі громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпиними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. Ч. 3 ст. 22 Конституції підкреслює, що за прийняття нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Юридичний механізм захисту прав людини – це можливості здійснення громадянами певних вчинків щодо захисту власних прав і свобод Конституція України передбачає можливості здійснення громадянами дій, спрямованих на захист їх прав і свобод, як:

захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань;

об’єднуватися в політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод;

проводити збори, мітинги, походи і демонстрації;

направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення до органів державної влади;

захищати в суді свої права і свободи; 

звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних установ або органів.

Жителі міста Рудки, сіл та селищ, що в подальшому планують створити  добровільне обєднання територіальних громад, використовують інструменти для вирішення своїх життєвих питань та мають рівний доступ до правосуддя. Мережа незалежних надавачів безоплатної правової допомоги відповідає правовим потребам людей. Територіальні громади та держава визнають важливість і необхідність безоплатної правової допомоги як соціальної гарантії.  На підтвердження цих слів головний спеціаліст Рудківського бюро правової допомоги Біндас Роман у формі звіту-брифінгу наводить позитивні фактори діяльності за період з 1 вересня – по 30 листопада 2016 року:

Понад  200 консультацій з правових питань, складення проектів документів чи надання юридичних порад населенню

WP_000863

( Вересень – 58 прийомів  звернень громадян

Жовтень – 71 прийомів звернень громадян

Листопад – 79 прийомів  звернень громадян)

Проведено понад 50 заходів правопросвітницького характеру, зокрема:

регулярно розповсюджується інформація у сфері захисту прав , свобод та законних інтересів громадян, проводились правові флеш-моби серед населення;

відбувалось проведення тематичних семінарів, лекцій з правових питань у навчальних закладах. Проведення виховних годин, тренінгів та конкурсів з права серед учнів;

проведено виїзні прийоми звернень громадян по більшості населених пунктів, презентовано бюро правової допомоги, та усю необхідну інформацію про нас;

спільні прийоми звернень громадян та навчання за участі фахівців і працівників структур і підрозділів органів державної влади та місцевого самоврядування;

забезпечено консультативно-правовими матеріалами, брошурами, банерами, спеціально підготовленими презентаціями та доповідями на актуальні правові питання органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти та охорони здоров’я, читальні зали та бібліотеки, підприємців, будинки та пансіонати для осіб похилого віку, будинки-інтернати та інші установи;

налагоджено співпрацю з представниками державних та недержавних органів. Створену мережу і команду висококваліфікованих фахівців, які завжди можуть прийти на допомогу;

за участі представників місцевого самоврядування організовано та проведено  круглі столи, правові консультаці з обговорення питань реалізації захисту прав незахищених та вразливих верст населення, участь у сесійній роботі органів місцевого самоврядування, та зустрічах з іншими суб’єктами.

ведеться облік звернень осіб яким необхідна правова допомога  - та своєчасне її надання, допомога в складенні проектів документів, юридичні поради та консультації. Забезпечується доступ до безоплатного державного адвоката та сервісів Міністерства юстиції України;

отримано подяки та добрі відгуки за сумлінну  роботу від окремих громадян, установ та організацій.

Права людини – це соціальна спроможність  людини вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення своїх різнобічних матеріальних та духовних потреб шляхом користування певними соціальними благами в межах, визначених законодавчими актами. Важливим засобом реалізації і захисту прав та свобод людини є гарантії, тобто передбачена Конституцією і законами України система правових норм, організаційних засобів і способів, умов і вимог, за допомогою яких здійснюється охорона і захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина.

Місія, яку переслідує у свої роботі Рудківське бюро правової допомоги, має важливе значення,  оскільки полягає у захисті прав людини шляхом забезпечення рівного доступу до правової інформації, правосуддя, посилення правових можливостей і правової спроможності представників соціально вразливих груп, територіальних громад та спільнот.  Першоосновою нашої діяльності – є повага до людської гідності, взаємна відповідальність, доброчесність, орієнтованість на клієнта, сповідування рівного ставлення до всіх. Ми пропонуємо людям засоби вирішення життєвих проблем у правовий спосіб. Важливою у нашій діяльності – є також довіра клієнтів і партнерство, прозорість і підзвітність, а головне незалежність.

Тому саме для населення цього територіального обєднання створене бюро, для задоволення його соціальних, культурно-просвітницьких правових потреб, для реалізації права на інформацію та захисту оспорюваних, порушених та невизнаних прав особи. Двері бюро відкриті для усіх бажаючих без винятку. Графік роботи Понеділок – П’ятниця 9:00-18:00