Рішення від 12 січня 2016 року № 12 Про міський бюджет м.Рудки на 2016 рік
2016-09-28 09:52:14;  автор: admin

РУДКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ІІ - ої сесії VІІ –го демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я 

“12” січня  2016 р. №12

м.Рудки

Про міський бюджет м.Рудки

на 2016 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, рішення Самбірської районної ради від „29” грудня 2015 року „ Про районний бюджет Самбірського району на 2016 рік , та керуючись п.17 ч.1 ст.43, 44, 61-64, 66, п. 23 ст. 26 Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні", Рудківська міська  рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити загальний обсяг доходів міського бюджету на 2016 рік у сумі 5289,025 тис.грн.

Обсяг  доходів загального фонду  міського бюджету визначити у сумі 4870,625 тис.грн., спеціального фонду міського бюджету  418,4 тис.грн., у тому числі бюджету розвитку  100,0 тис. грн. (додаток №1).

 1. 2. Затвердити загальний обсяг видатків міського бюджету на 2016 рік у сумі 5289,025 тис.грн. , у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 4289,625 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету   999,4 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).
 2. Затвердити профіцит міського бюджету у сумі 581,0 тис.грн. (додаток № 2), в тому числі:

 загального фонду міського бюджету у сумі 581,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 1. Затвердити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 581,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 581,0 тис.грн.;

 1. Затвердити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів міського бюджету  у сумі  2,0 тис.грн.
 2. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2016 рік:

 -інші субвенції місцевим бюджетам у сумі 2111,525 тис. грн. (субвенція на освіту – 1821,525 тис. грн.; субвенція на культуру – 230,0 т.грн.; субвенція на утримання ЦСССДМ – 60,0 т.грн.)

 1. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата енергоносіїв;
 • трансферти населенню;
 1. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 5), фінансування яких буде здійснено у 2016 році за рахунок коштів бюджету розвитку.
 2.  Установити, що до доходів загального фонду міського бюджету на 2016 рік належать:

1)  Податок на нерухоме майно;

2) 100  відсотків плати за землю, що сплачуються (перераховуються) на території міської ради;

3) плата за оренду цілісних майнових комплексів, нерухомого та іншого майна, що є у комунальній власності міської ради;

4) 75 % єдиного податку для субʼєктів малого підприємництва;

5) Плата за ліс місцевого значення;

6) держмито;

7) Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності;

8) Адміністративні штрафи та інші санкції;

9) Акцизний податок;

10) Плата за надання інших адміністративних послуг;

11)  інші надходження, передбачені чинним законодавством;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету у 2016 році є:

1) надходження до бюджету розвитку міського бюджету, до яких належать:

- кошти від відчуження майна комунальної власності;

- надходження від продажу землі;

2) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, а саме:

 • батьківська плата на утримання дітей у дошкільному навчальному закладі.
 • плата за послуги, що надаються Народним домом м.Рудки

3) 25 % від інших надходжень до фонду навколишнього середовища;

4) 25 % екологічного податку;

Кошти спеціального фонду міського бюджету витрачаються на заходи, передбачені законодавством і за призначенням.

 1. У процесі виконання міського бюджету в окремих випадках перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами за функціональною ознакою всього, у тому числі на заробітну плату, енергоносії, видатки розвитку, а також розподіл та перерозподіл офіційних трансфертів здійснюється за рішенням сесії міської ради або, при необхідності, рішенням виконавчого комітету з наступним затвердженням на черговій сесії.
 2. Установити, що у 2016 році керівники бюджетних установ і організацій утримують чисельність працівників і здійснюють фактичні видатки на оплату праці, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для відповідних установ і організацій у кошторисах доходів і видатків або планах використання бюджетних коштів, затвердити структуру та штатні розписи бюджетних установ, які утримуються з міського бюджету (Додаток № 6,7).
 3. У разі виникнення тимчасових касових розривів у показниках міського бюджету надати право міському голові для забезпечення оплати праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату енергоносіїв та інших першочергових видатків виступати одержувачами позичок за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами.
 4. За наявності тимчасово вільних коштів на рахунках загального та спеціального фондів міського бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 5. Розпорядникам коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. (Додаток №4)
 6. Установити, що виявлені перевірками, проведеними працівниками контрольно-ревізійного управління , суми незаконних видатків, недостач і крадіжок підлягають перерахуванню до міського бюджету м.Рудки.
 7. Додатки 1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 8.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, соціально – економічного розвитку, регуляторної політики, торгівлі та захисту прав споживачів (голова комісії М.С.Мандрик).

 dodatoc_1

dodatoc_2_3

dodatoc_4

dodatoc_5

Міський голова                                                                І.М.Лозинський